شرکت سیاحتی
علیصدر همدان

این شرکت در سال ۱۳۷۰ شمسی با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی، سازمان همیاری شهرداری‌های استان و شهرداری همدان به‌صورت سهامی خاص ایجاد شد و هدف از آن توسعه و ایجاد بسترهای مناسب برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی در منطقه علیصدر بوده است.

شرکت سیاحتی علیصدر در راستای اهداف فوق گام های بسیاری برداشته است. در سال ۱۳۸۰، الحاق مجتمع تفریحی عباس‌آباد به شرکت سیاحتی علیصدر عاملی شد که توسعه دراین شرکت شتاب بیشتری پیدا کند و مدیریت دو مجموعه بزرگ گردشگری در استان یعنی مجتمع علیصدر و مجتمع عباس آباد بر عهده شرکت علیصدر قرار گیرد.

نگرش عمیق به حوزه گردشگری در استان و در این شرکت باعث شده است تا هر ساله این شرکت در راستای توسعه و بهره وری فضاهای خود اقدامات سازنده ای را انجام دهد و حاصل این اقدامات ارائه خدمات بهتر به مسافران و گردشگران خواهد بود.

همچنین این شرکت با سرمایه‌گذاری در شرکت تله کابین گنجنامه، روند توسعه گردشگری استان را سرعت بخشید و هم اینک پذیرای گردشگران زیادی از داخل و خارج کشور در مجموعه های فوق می‌باشد.

با تلاش مدیران و پرسنل خدوم و زحمت کش، این شرکت موفق شده به یکی از بزرگترین هولدینگ‌هاي گردشگری کشور تبدیل شود و در توسعه گردشگری استان و حتی کشور گامهای زیادی بردارد.

همچنین این شرکت با سرمایه گذاری در شرکت تله کابین گنجنامه، روند توسعه گردشگری استان را سرعت بخشید و هم اینک پذیرای گردشگران زیادی از داخل و خارج کشور می باشد.

با تلاش مدیران و پرسنل خدوم و زحمت کش، این شرکت موفق شده به یکی از بزرگترین هولدینگ هاي گردشگری کشور تبدیل شود و در توسعه گردشگری استان و حتی کشور گامهای مهمي بردارد.