هنرمندان استان سفیران فرهنگ همدان هستند

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر در دیدار با تعدادی از هنرمندان استان در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران گفت: هنرمندان استان به عنوان مفاخر کشور هستند و بسیاری از ایشان صاحب نظر و دارای اعتبار هنری ویژه ای می باشند. کریم ملکی افزود: حضور هنرمندان استان در سراسر کشور می تواند […]

توسعه گردشگری در منطقه با همکاری های مشترک شرکت سیاحتی علیصدر ‌و شهرداری لالجین

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران گفت: تعامل بیش از پیش شرکت علیصدر با شهرداری لالجین موجب توسعه صنعت گردشگری در منطقه می شود. کریم ملکی افزود: شهرجهانی لالجین دارای ظرفیت های فوق العاده ای برای جذب گردشگران است. این ظرفیت ها در کنار پتانسیل بی […]