راهنمایان گردشگری، همراهان همیشگی شرکت علیصدر

تعدادی از اعضای انجمن تخصصی راهنمایان گردشگری استان همدان از غرفه شرکت سیاحتی علیصدر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران بازدید کردند. مدیرروابط عمومی شرکت علیصدر همکاری های مشترک در سال ۱۴۰۲ را بسیار مطلوب خواند و ابراز امیدواری کرد که این تعاملات باحضور آقای دکتر عادلی نیا در سال آینده […]