غار علیصدر آماده ارائه خدمت به مسافرین زمستانی

مدیرمجتمع سیاحتی علیصدر گفت: غار علیصدر آماده ارائه خدمات با بهترین کیفیت به مسافران زمستانی می باشد. رضا اصغری گفت: با عنایت به اینکه دمای هوای داخل غار در تمامی روزهای سال تقریبا ثابت است لذا درحال حاضر از نظر شرایط ارائه خدمات در یکی از بهترین زمان های سال قرارداریم و خدمات گردشگری مطلوب […]