برنامه ریزی تدفین شهید گمنام در مجتمع علیصدر

فرماندار شهرستان کبودرآهنگ میزبان جلسه  برنامه ریزی تدفین شهید گمنام در مجتمع علیصدر(غارعلیصدر) بود. در این جلسه که با حضور مدیر عامل شرکت سیاحتی علیصدر برگزار شد،  برنامه ریزی های لازم بمنظور انجام کارهای مربوط به تدفین و ساخت یادمان شهید گمنام در مجتمع علیصدرانجام شد. کریم ملکی، مدیر عامل شرکت سیاحتی علیصدر گفت: شهدا مایه فخر و مباهات کشورمان […]