اردوی جوانان جمعیت هلال احمر استان همدان در غار علیصدر

اردوی تفریحی – آموزشی معاونت جوانان جمعیت هلال احمر استان همدان با رویکرد اسکان اضطراری و به مناسبت هفتاد و ششمین سالگرد تأسیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمربا همکاری مدیریت مجتمع علیصدر در محل غار علیصدر برگزار گردید.