طرح افزایش ظرفیت پارکینگ های مجتمع عباس آباد آغاز به کار گردید

طرح افزایش ظرفیت پارکینگ های مجتمع عباس آباد آغاز به کار گردیدمدیر مجتمع عباس آباد خبر داد: به منظور رفاه حال مسافران و گردشگران محترم،  طرح افزایش ظرفیت پارکینگ های مجتمع عباس آباد آغاز به کار گردید. در حال حاضر مجتمع عباس آباد دارای 4 پارکینگ فعال می باشد که اجرای این طرح موجب استفاده […]