همکاری های مشترک شرکت سیاحتی علیصدر با صندوق کارآفرینی امید

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر گفت:در راستای بهره گیری از ظرفیت های مالی صندوق کارآفرینی امید، با مدیر محترم شعب استان همدان جناب آقای حسن پور دیداری داشتیم. در این نشست درخصوص افزایش تعاملات دو مجموعه گفتگو شد و مقرر گردید شرکت سیاحتی علیصدر از توان مالی و تسهیلات صندوق کارآفرینی امید، استفاده نماید. کریم ملکی […]