بازدید کارگردان فصل شیدایی ازغارعلیصدر

جناب آقای سعید اسماعیلی کارگردان نمایش فصل شیدایی ازغارعلیصدر نمودند نمایش فصل شیدایی که یک پروژه عظیم به حساب می آید و رکورددار تماشاگر در میان نمایش های ایران است، در شهر همدان اجرای بزرگ و باشکوهی داشت و هر شب میزبان تعداد زیادی از مخاطبان همدانی بوده است.