دوره آموزشی تخصصی صنعت گردشگری ویژه مدیران و کارکنان شرکت سیاحتی علیصدر برگزار شد

این دوره آموزشی با حضور مدیرعامل شرکت، مدیران واحدها، کارکنان دفتر مرکزی و دفتر خدمات گردشگری شرکت علیصدر با هدف تدوین برنامه های راهبردی شرکت در راستای تربیت منابع انسانی کارآمد برگزار گردید. مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر گفت: توجه به آموزش در حوزه گردشگری بسیار مهم می باشد و منشأ تحولات بزرگ در کار خواهد […]