به مناسبت فرا رسیرن هفته خبرنگار ، مدیر عامل شرکت سیاحتی علیصدر با مدیران و کارکنان روزنامه هگمتانه دیدار کردند.

در این دیدار مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر ضمن تبریک هفته خبرنگار گفت: تعامل با رسانه ها یکی از مهمترین وظایف مدیران در صنعت گردشگری بوده و بایستی نسبت به رسانه ها توجه و حمایت ویژه داشت. کریم ملکی افزود: رسانه ها به عنوان بال های حوزه گردشگری می توانند کمک شایانی به معرفی جاذبه های […]