تعطیلات و میزبانی گردشگران عزیز از سراسر کشور

با گرم تر شدن هوا و تعطیلات سراسری کشور بدلیل موج گرما، تمایل مردم درخصوص سفر به مناطق خوش آب و هوا نظیر استان همدان بسیار افزایش داشته است. استان همدان همواره از خوش آب و هواترین مناطق کشور محسوب می شود و تعطیلات تابستانه فرصت مناسبی برای میزبانی گردشگران عزیز بوده است. در این میان افتخار […]