سرویس دهی صبحانه ویلاهای عباس آباد برقرار شد

مسافرین محترمی که افتخار میزبانی آن ها را در ویلاهای عباس آباد داریم از این پس می توانند با هماهنگی پذیرش ویلاها، از سرویس صبحانه در ویلای اقامتی خود و یا فضای رستوران سنگی استفاده نمایند.امیدواریم  سرویس دهی صبحانه در ویلاها گامی به سوی جلب رضایت بیش از پیش شما میهمانان گرامی باشد.