برگزاری آزمون آموزشگاه های آزاد هنری در مجتمع عباس آباد

آزمون تأسیس آموزشگاه های آزاد هنری همدان با همکاری شرکت سیاحتی علیصدر در مجموعه بام همدان ( مجتمع عباس آباد) برگزار گردید. در این برنامه متقضیان تأسیس آموزشگاه های آزاد هنری دررشته هنرهای تجسمی حضور داشتند و در محیط زیبا و دلنشین عباس آباد به انجام کارهای طراحی پرداختند.