بزرگداشت روز عفاف و حجاب در مجتمع سیاحتی علیصدر

همزمان با روز عفاف و حجاب،  برنامه فرهنگی بزرگداشت این روز با حضور  روحانیت معزز، مسئولین محترم بخش گل تپه و فعالین فرهنگی شهرستان کبودراهنگ همزمان با روز عفاف و حجاب در مجتمع سیاحتی علیصدر برگزار گردید.