فروش مستقیم بلیط غارعلیصدر توسط آژانس های گردشگری

برای نخستین بار و به منظور افزایش مشارکت  آژانس های گردشگری و همچنین تکریم مسافران محترم در استان، ساین اختصاصی در اختیار آژانس های فعال استان همدان قرار می گیرد.از این پس آژانس های فعال استان می توانند به عنوان همکار شرکت سیاحتی علیصدر نسبت به فروش بلیط های غار بصورت مستقیم و بدون واسطه اقدام نمایند.اولین […]