برگزاری مسابقاب طناب کشی 

مسابقات طناب کشی خانواده های کارکنان بانک مسکن همدان در مجتمع تفریحی عباس آباد برگزار گردید. مجتمع تفریحی عباس آباد سالانه میزبان تعداد زیادی رویداد فرهنگی، هنری و گردشگری می باشد.