مدیریت روابط عمومی شرکت علیصدر، عنوان برتر استان را کسب کرد

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر علیرضا قاسمی فرزاد استاندار محترم همدان،  مدیریت روابط عمومی شرکت علیصدر، عنوان برتر در ارزیابی عملکرد روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان را کسب کرد.گفتنی است هدف گذاری اصلی مدیریت روابط عمومی شرکت دستیابی به رضایت مسافران و اطلاع رسانی صحیح و درست مجموعه اقدامات شرکت در راستای […]