علیصدر، میزبان دانش آموزان سراسر کشور

مدیر مجتمع سیاحتی علیصدر گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی بسیار دلپذیر استان همدان و منطقه علیصدر، هرروز میزبان تعداد زیادی از اردوهای دانش آموزی از مدارس سراسر کشور هستیم. رضا اصغری افزود: شرکت سیاحتی علیصدر توجه ویژه ای به امر گردشگری و بطور خاص گردشگری کودکان و نوجوانان دارد و از همین رو […]