مراسم گرامیداشت هفته کار و کارگر در مجتمع علیصدر برگزار گردید

در این مراسم که با حضور مدیریت و کارکنان مجتمع علیصدر برگزار گردید، مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر گفت : نیروی انسانی بعنوان رکن اصلی شرکت علیصدر است و چرخ های اقتصادی این شرکت را به حرکت درمی آورند. توسعه شرکت علیصدر مدیون زحمات کارکنان آن بوده که همواره صادقانه خدمت کرده و از هیچ تلاشی دریغ […]