آگهی فراخوان عمومی سیستم پیشران قایق‌های غار

شرکت سیاحتی علیصدر در نظر دارد بمنظور بهینه سازی سیستم پیشران قایق های حمل مسافر داخل غار علیصدر از موتور های الکتریکی و یا سایر سیستم های نوین و دوستدار محیط زیست استفاده نماید. لذا کلیه شرکت ها، مجموعه های فناور و دانش بنیان و اشخاص حقیقی دارای تخصص که تمایل دارند در این حوزه […]