حضور اعضای کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران در غار علیصدر

روابط عمومی شرکت سیاحتی علیصدر عنوان داشت : تعداد 70 خودرو از  اعضای کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در قالب همایشی بزرگ در روز  4 اردیبهشت ماه در محل غار علیصدر گرد هم آمدند. در این همایش اعضای کلوپ خودروهای خود را به نمایش گذاشته و از بزرگترین غار آبی قابل […]