برای اولین بار
خدمات ویژه غار علیصدر به  انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کشور

نشست مشترك  شرکت سیاحتی علیصدر و هیئت رئیسه انجمن صنفی راهنمایان گردشگری همدان  بمنظور تعامل و مشاركت  در توسعه و رونق گردشگری استان با محوريت غار علیصدر برگزار شد.  مدیرعامل شرکت علیصدر گفت:  امروزه توسعه گردشگری در گرو دانش و برخورد علمی با این صنعت بوده و در این میان نقش راهنمایان گردشگری حائز اهمیت […]