پویش مهر طبیعت – مهر علی

13 فروردین 1403

کاشت نهال در روز طبیعت در مجتمع علیصدر

کاشت نهال در روز طبیعت در مجتمع علیصدر با حضور ریاست اداره منابع طبیعی شهرستان کبودراهنگ جناب آقای مهندس علی وردی ، مدیر حراست اداره کل منابع طبیعی استان جناب آقای مهندس زارعی، اهالی خوب روستای علیصدر و مدیران مجتمع علیصدر انجام پذیرفت.

هر درختی که به دست خاک می سپاریم ، لبخند عمیقِ آسمان و حال خوب زمین را در پی دارد.

پویش مهر طبیعت – مهر علی

تاریخ خبر: 13 فروردین 1403