ولادت کریم اهل بیت (ع) مبارک

7 فروردین 1403

در نیمه ی ماه خدا دل شد معطّر

از عطر نام ِ مجتبی آن سبط اکبر

آمد به دنیا،محبوب دلها،فرزند حیدر،دلبند زهرا

ولادت امام حسن مجتبی (ع) ، کریم اهل بیت مبارک

ولادت کریم اهل بیت (ع) مبارک

تاریخ خبر: 7 فروردین 1403