هنرمندان استان سفیران فرهنگ همدان هستند

26 بهمن 1402

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر در دیدار با تعدادی از هنرمندان استان در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران گفت: هنرمندان استان به عنوان مفاخر کشور هستند و بسیاری از ایشان صاحب نظر و دارای اعتبار هنری ویژه ای می باشند.

کریم ملکی افزود: حضور هنرمندان استان در سراسر کشور می تواند فرصت آفرین باشد و ایشان می توانند در نفش سفیران فرهنگی و گردشگری استان ظاهر شوند.

وی گفت: باید ضمن گرامیداشت بزرگان و مفاخر استان، تعامل و همکاری با هنرمندان را گسترش دهیم و از ظرفیت ایشان برای معرفی استان و دعوت مردم به سفر استفاده نماییم.

هنرمندان استان سفیران فرهنگ همدان هستند

تاریخ خبر: 26 بهمن 1402