هفته بسیج گرامی باد

30 آبان 1402

سلام بر شیران روز و سلام بر پارسایان شب، همانانی که سربازان امام زمان (عج) و پشتیبان اسلام و مستضعفان سراسر جهان هستند و سلام بر بسیجیان سلحشو همان پاک باختگانی که زیباترین شعر تاریخ را سروده و زیباترین حماسه فداکاری را آفریدند.

هفته بسیج گرامی باد

تاریخ خبر: 30 آبان 1402