نشست مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر با سرپرست شعب و معاونین بانک سپه استان همدان

12 اردیبهشت 1402

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر در راستای رونق گردشگری استان و استفاده از ظرفیت های بالقوه گردشگری و مجموعه های شرکت علیصدر با سرپرست شعب بانک سپه در استان دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست که با حضور رضا عسگری سرپرست شعب بانک سپه استان و معاونین وی برگزار شد، کریم ملکی گفت : توفیقات به دست آمده بانک سپه در استان ناشی از مدیریت شایسته مدیران بانک سپه در استان در توجه به منابع و سرمایه انسانی بانک است که این امرمایه بسی تقدیر است.

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر گفت: شرکت سیاحتی علیصدر با دو مجموعه مجتمع تفریحی توریستی علیصدر و مجتمع تفریحی توریستی عباس آباد در طول سال آماده ارائه خدمات به کارکنان این مجموعه بزرگ می باشد.

وی به مسائلی در راستای نحوه همکاری در حوزه  گردشگری استان و نحوه تزریق منابع مالی و تسهیلات با کارمزد پایین برای بهره برداران اماکن این شرکت اشاره کرده و توسعه تعاملات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سرپرست شعب بانک سپه استان در این نشست خواستار تقویت تعاملات در جهت توسعه گردشگری در استان شد و جهت ارائه تضامین بانکی و تسهیلات اعلام آمادگی نمود.

در این نشست همچنین مقرر گردید به کارکنان بانک سپه در سراسر کشور که 25درصد جامعه بانکی کشور را شامل می شوند، تخفیفاتی در قالب رفاهیات اختصاص یابد.

نشست مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر با سرپرست شعب و معاونین بانک سپه استان همدان

تاریخ خبر: 12 اردیبهشت 1402