فروش مستقیم بلیط غارعلیصدر توسط آژانس های گردشگری

14 تیر 1402

برای نخستین بار و به منظور افزایش مشارکت 

آژانس های گردشگری و همچنین تکریم مسافران محترم در استان، ساین اختصاصی در اختیار آژانس های فعال استان همدان قرار می گیرد.از این پس آژانس های فعال استان می توانند به عنوان همکار شرکت سیاحتی علیصدر نسبت به فروش بلیط های غار بصورت مستقیم و بدون واسطه اقدام نمایند.اولین ساین اختصاصی بصورت نمادین جهت جناب آقای محمد فیضی، مسئول محترم انجمن حرفه ای دفاتر مسافرتی استان همدان فعال گردید. همچنین سایر آژانس های محترم می توانند درخواست خود را جهت فعال سازی و تخصیص شناسه به شرکت سیاحتی علیصدر ارائه نمایند.

 فروش مستقیم بلیط غارعلیصدر توسط آژانس های گردشگری

تاریخ خبر: 14 تیر 1402