علیصدر، میزبان دانش آموزان سراسر کشور

27 اردیبهشت 1402

مدیر مجتمع سیاحتی علیصدر گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی بسیار دلپذیر استان همدان و منطقه علیصدر، هرروز میزبان تعداد زیادی از اردوهای دانش آموزی از مدارس سراسر کشور هستیم.

رضا اصغری افزود: شرکت سیاحتی علیصدر توجه ویژه ای به امر گردشگری و بطور خاص گردشگری کودکان و نوجوانان دارد و از همین رو پذیرای گروه های دانش آموزی با شرایط و تخفیفات ویژه هستیم.

علیصدر، میزبان دانش آموزان سراسر کشور

تاریخ خبر: 27 اردیبهشت 1402