طرح افزایش ظرفیت پارکینگ های مجتمع عباس آباد آغاز به کار گردید

10 آبان 1402

طرح افزایش ظرفیت پارکینگ های مجتمع عباس آباد آغاز به کار گردیدمدیر مجتمع عباس آباد خبر داد: به منظور رفاه حال مسافران و گردشگران محترم، 

طرح افزایش ظرفیت پارکینگ های مجتمع عباس آباد آغاز به کار گردید. در حال حاضر مجتمع عباس آباد دارای 4 پارکینگ فعال می باشد که اجرای این طرح موجب استفاده بهینه از فضاهای موجود در مجتمع خواهد شد.

لطفی عنوان کرد: هدف اصلی مدیریت شرکت علیصدر و مجتمع عباس آباد بر ارائه خدمت مطلوب به گردشگران بوده و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.  اجرای طرح افزایش ظرفیت پارکینگ های مجتمع عباس آباد، امکان پارک حدود 400 خودررا به ظرفیت فعلی پارکینگ ها اضافه خواهد نمود.

افزایش ظرفیت پارکینگ های مجتمع عباس آباد موجب خواهد شد تا گردشگران با بهبود شرایط آب و هوایی، دغدغه پارکینگ را نداشته باشند.

طرح افزایش ظرفیت پارکینگ های مجتمع عباس آباد آغاز به کار گردید

تاریخ خبر: 10 آبان 1402