سرویس دهی صبحانه ویلاهای عباس آباد برقرار شد

31 تیر 1402

مسافرین محترمی که افتخار میزبانی آن ها را در ویلاهای عباس آباد داریم از این پس می توانند با هماهنگی پذیرش ویلاها، از سرویس صبحانه در ویلای اقامتی خود و یا فضای رستوران سنگی استفاده نمایند.امیدواریم 

سرویس دهی صبحانه در ویلاها گامی به سوی جلب رضایت بیش از پیش شما میهمانان گرامی باشد.

سرویس دهی صبحانه ویلاهای عباس آباد برقرار شد

تاریخ خبر: 31 تیر 1402