سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد

13 خرداد 1403

ای خمینی ای مسیحای زمان

ای تسلای دل و آرام جان

یاد تو ما را چراغ روشن است

عشق تو همواره در جان و تن است

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.

سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد

تاریخ خبر: 13 خرداد 1403