حضور شرکت علیصدر در نمایشگاه خودروهای کلاسیک

6 دی 1402

مدیر عامل شرکت علیصدر گفت : با عنایت به استقبال عموم مردم از نمایشگاه های تخصصی و بالاخص نمایشگاه خودروهای کلاسیک، مقرر شد شرکت علیصدر نیز در این نمایشگاه اقدام به تبلیغ خدمات گردشگری خود نماید..

مایشگاه خودروهای کلاسیک از تاریخ 13 الی 15 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های همدان برگزار خواهد بود.

حضور شرکت علیصدر در نمایشگاه خودروهای کلاسیک

تاریخ خبر: 6 دی 1402