جلسه برنامه ریزی آموزشی شرکت علیصدر برگزار شد

15 مرداد 1402

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر اعلام کرد: با توجه به اهمیت آموزش در صنعت گردشگری و در جهت نیل به اهداف والای شرکت از جمله خدمات رسانی با کیفیت بالاتر به گردشگران محترم، بایستی به مساله آموزش بیش از پیش توجه نماییم.

کریم ملکی افزود: رویکرد مدیریت شرکت در راستای جلب رضایت گردشگران با بالاترین سطح بوده و در همین راستا باید به امر آموزش توجه ویژه ای شود. آموزش مباحث تخصصی گردشگری یکی از نیازهای اساسی تمامی مدیران و کارکنان شرکت است که در سال ۱۴۰۲ به عنوان یکی از اهداف مهم شرکت دنبال می گردد.

جلسه برنامه ریزی آموزشی شرکت علیصدر برگزار شد

تاریخ خبر: 15 مرداد 1402