توسعه گردشگری در منطقه با همکاری های مشترک شرکت سیاحتی علیصدر ‌و شهرداری لالجین

26 بهمن 1402

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران گفت: تعامل بیش از پیش شرکت علیصدر با شهرداری لالجین موجب توسعه صنعت گردشگری در منطقه می شود.

کریم ملکی افزود: شهرجهانی لالجین دارای ظرفیت های فوق العاده ای برای جذب گردشگران است. این ظرفیت ها در کنار پتانسیل بی نظیر غار علیصدر می توانند باعث شگفتی شوند و رونق بخش گردشگری منطقه و استان خواهند بود.

شهردار شهرجهانی لالجین گفت: لالجین دارای نشان جهانی سفال و برندی شناخته شده در صنایع دستی و گردشگری است. برای ثبت این برند جهانی زحمات بسیاری کشیده است که باید ثمر و نتیجه آن را در جذب مسافران و رونق اقتصادی مشاهده کنیم.

سیدرضا موسوی افزود: باتوجه به قرارگیری لالجین و علیصدر در منطقه جغرافیایی نزدیک به هم، باید با هم افزایی از تمام ظرفیت های این دو نام بزرگ بهترین بهره را ببریم و تلاش کنیم تا مردم از حضور گردشگران منتفع گردند.

رئیس اتحادیه سفالگران لالجین نیز گفت: سفالگران وارثان هنر اصیل سفالگری بوده و همواره ارائه دهنده بهترین و باکیفیت ترین سفال به مسافران هستند و سعی بر تولید محصولات باکیفیت و متنوع متناسب
با سلیقه مشتریان داریم.

کشوری گفت: تقویت مسیر گردشگری غار علیصدر به لالجین قطعا به نفع صنعت گردشگری استان خواهد بود و سایر بخش ها نیز از آن منتفع خواهند شد.

توسعه گردشگری در منطقه با همکاری های مشترک شرکت سیاحتی علیصدر ‌و شهرداری لالجین

تاریخ خبر: 26 بهمن 1402