به مناسبت فرا رسیرن هفته خبرنگار ، مدیر عامل شرکت سیاحتی علیصدر با مدیران و کارکنان روزنامه هگمتانه دیدار کردند.

16 مرداد 1402

در این دیدار مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر ضمن تبریک هفته خبرنگار گفت: تعامل با رسانه ها یکی از مهمترین وظایف مدیران در صنعت گردشگری بوده و بایستی نسبت به رسانه ها توجه و حمایت ویژه داشت.

کریم ملکی افزود: رسانه ها به عنوان بال های حوزه گردشگری می توانند کمک شایانی به معرفی جاذبه های گردشگری و رونق و توسعه این صنعت نمایند و موجب رشد و ترقی این حوزه گردند.

در این دیدار که با حضور سیدحامد تروهید، مدیر مسول روزنامه و دکتر محمد مهدی شیرمحمدی برگزار شد، بر تعامل بیش از پیش و بهره گیری از توانمندی روزنامه هگمتانه تاکید گردید.

به مناسبت فرا رسیرن هفته خبرنگار ، مدیر عامل شرکت سیاحتی علیصدر با مدیران و کارکنان روزنامه هگمتانه دیدار کردند.

تاریخ خبر: 16 مرداد 1402