برگزاری برنامه های فرهنگی مذهبی در مجتمع غار علیصدر

24 فروردین 1403

برگزاری برنامه های فرهنگی مذهبی با حضور مبلغین دینی ویژه خانواده ها و کودکان در ایام تعطیلات عید فطر در مجتمع غار علیصدر

برگزاری برنامه های فرهنگی مذهبی در مجتمع غار علیصدر

تاریخ خبر: 24 فروردین 1403