برگزاری آزمون آموزشگاه های آزاد هنری در مجتمع عباس آباد

22 تیر 1402

آزمون تأسیس آموزشگاه های آزاد هنری همدان با همکاری شرکت سیاحتی علیصدر در مجموعه بام همدان (

مجتمع عباس آباد) برگزار گردید.

در این برنامه متقضیان تأسیس آموزشگاه های آزاد هنری دررشته هنرهای تجسمی حضور داشتند و در محیط زیبا و دلنشین عباس آباد به انجام کارهای طراحی پرداختند.

برگزاری آزمون آموزشگاه های آزاد هنری در مجتمع عباس آباد

تاریخ خبر: 22 تیر 1402