ایام شهادت حضرت علی(ع) و شب های قدرتسلیت

10 فروردین 1403

من از عمق وجود خودم ، خدایم را صدا کردم
نمیدانم چه میخواهی ، ولی امروز برای تو ، برای رفع غم هایت
برای قلب زیبایت ، برای آرزوهایت ، به درگاهش دعا کردم
و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد ، یقین دارم دعاهایم اثر دارد

ایام شهادت حضرت علی(ع) و شب های قدر را تسلیت عرض می نماییم.

ایام شهادت حضرت علی(ع) و شب های قدرتسلیت

تاریخ خبر: 10 فروردین 1403