آگهی مناقصه عمومی فضای سبز

5 اردیبهشت 1402

شرکت سیاحتی علیصدر در نظر دارد انجام عملیات کاشت و نگهداری فضای سبز و ارائه خدمات تنظیف، جمع آوری و حمل زباله مجتمع تفریحی توریستی عباس آباد همدان را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.  لذا کلیه شرکت ها و اشخاص حقیقی دارای شرایط صلاحیت که تمایل دارند در مناقصه شرکت نمایند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اوراق مناقصه از تاریخ  05/02/1402 لغایت پایان وقت اداری مورخ  12/02/1402 به امور قراردادها و حقوقی شرکت واقع در همدان، میدان آرامگاه بوعلی سینا، ابتدای بلوار خواجه رشید، شماره 40 مراجعه و یا با شماره تلفن 08138276056 تماس حاصل نمایند.

« شرکت سیاحتی علیصدر»

روزنامه هگمتانه – شماره 5326 – تاریخ 1402/02/05

آگهی مناقصه عمومی فضای سبز

تاریخ خبر: 5 اردیبهشت 1402