آگهی فراخوان عمومی سیستم پیشران قایق‌های غار

6 اردیبهشت 1402

شرکت سیاحتی علیصدر در نظر دارد بمنظور بهینه سازی سیستم پیشران قایق های حمل مسافر داخل غار علیصدر از موتور های الکتریکی و یا سایر سیستم های نوین و دوستدار محیط زیست استفاده نماید.

لذا کلیه شرکت ها، مجموعه های فناور و دانش بنیان و اشخاص حقیقی دارای تخصص که تمایل دارند در این حوزه با این شرکت همکاری نمایند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر تا پایان وقت اداری مورخ  14/02/1402 به روابط عمومی شرکت واقع در همدان، میدان آرامگاه بوعلی سینا، ابتدای بلوار خواجه رشید، شماره 40 مراجعه و یا با شماره تلفن 09186253301 – 08138276595 تماس حاصل نمایند.

« روابط عمومی شرکت سیاحتی علیصدر»

روزنامه کاروکارگر – شماره 9171 – تاریخ 1402/02/06

آگهی فراخوان عمومی سیستم پیشران قایق‌های غار

تاریخ خبر: 6 اردیبهشت 1402