• ساعات بازدید از شگفت انگیزترین غار آبی جهان (علیصدر)
  • در نیمه اول سال همه روزه از ساعت 8 الی 16
  • در نیمه دوم سال همه روزه از ساعت 8 الی 15
  • تلفن تماس:  4 -35444442- 081