شرکت سیاحتی علیصدر در سال 1370 تأسیس گردیده و هدف از آن توسعه و ایجاد بسترهای مناسب برای ارائه یِ خدمات بهتر و بیشتر جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی ، سازمان همیاری شهرداری های استان همدان و شهرداری همدان است.

این شرکت در راستای اهداف فوق گام های موثری برداشته است. در سال 1380 الحاق مجتمع تفریحی - توریستی عباس آباد به شرکت سیاحتی علیصدر عاملی شد که توسعه در این شرکت شتاب بیشتری پیدا کرده و با نگرشی عمیق به امر گردشگری باعث تحولات مثبت فراوانی شود؛و در راستای این اقدامات می توان به تأسیس شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی علیصدرمهر و شرکت آسمان غرب اشاره نمود که زیرمجموعه هایِ شرکت سیاحتی علیصدر محسوب می شوند و می توانند به عنوان بازویی قوی در جهت نیل به اهداف اولیه گام بردارد و نیز با سرمایه گذاری در شرکت تله کابین گنج نامه ، روند توسعه گردشگری استان را سرعت بخشید.